När du vill ha hjälp att finna din andliga gåva och hur du kan gå vidare med den. Du kan också ställa frågor och få svar från andarna om specifika saker, både andliga och mer vardagliga.

Detta stöd innehåller främst två delar, en där vi med hjälp av schamanens cuyas, medicinstenarna, kan fråga dina guider om det mesta här i världen, och en där vi söker dina andliga förmågor.

Många andligt intresserade pratar om att vi är i en tid av ovanligt starkt öppnande. Det pratas mycket om ”upplysningens tid”, en tid av uppgradering, att frekvenser höjts, att vi fått fler chakran för att kunna svara mot höjningen, etc, och det har lett till att det under senare år är fler som fått tillgång till sin potential på ett nytt sätt, samtidigt som även acceptansen ökat för att se det andliga perspektivet i världen. Det här leder till att allt fler känner att det är dags för ”något nytt”, att något är ”på gång” eller att jag plötsligt blivit väldigt vilsen utan att det egentligen behövt hända något dramatiskt. Eller motsatsen – det händer hur mycket som helst och jag förvånas över att jag inte påverkas mer än jag gör… en tillit och ett lugn infinner sig som jag inte riktigt känner igen.

Ja, det finns hur många sätt som helst att uppleva att jag håller på att öppna upp mot något nytt och ”andlighet” eller ”spirituell verksamhet” kan vara ett ganska brett begrepp. Det kan vara stor skillnad på att t.ex. vara medial, ha någon form av orakelförmåga eller vara en naturlig healer. Jag hjälper dig gärna hitta din andliga gåva och hur du kan gå vidare med den.

Hur går det då till?

För att finna din andliga väg kombinerar vi samtal, där jag både lyssnar med örat men också ser vad som händer i auran och energierna omkring dig medan du berättar, med en genomgång av dina energier i ett s.k. tryggt rum. Vi skapar en skyddad plats där dina guider bjuds in och tar tillsammans reda på vilket sätt dina förmågor bäst kan bidra till ”vinden som för till ljuset”. Det brukar vara spännande möten, så välkommen.

Om du är här för att rådfråga guiderna så börjar vi vanligen på samma sätt, med ett samtal där jag känner efter hur närvarande du behöver vara för att vi ska få kontakt. Ibland kan du sitta med när jag öppnar medicinknytet, den s.k. mesan, ibland föreslås det att du lägger dig för att bättre kunna släppa allt det andra som fyller dina tankar. Jag öppnar sedan mesan, tar kontakt med både mer allmänna krafter och dina specifika guider, ofta dina förfäder, och låter frågan och svaren vandra mellan dig och dem via knytets medicinstenar, de s.k. cuyas. Med tanke på att källan har helt andra referensramar än vi så händer det att svaren ibland inte är helt lättolkade av mig, även om de ofta förstås omedelbart av den det handlar om, dvs av dig. Lika vanligt är dock att du får svaren med dig och att det under de kommande dagarnas meditation klarnar vad det svaret handlar om för dig.

Som kuriosa kan nämnas att om du åker till Peru utförs samma ceremoni oftast med cocablad, men många schamaner i andra delar av världen där cocablad inte växer eller är tillåtna har fått utveckla andra metoder. Vanligt hos svenska schamaner är t.ex. lagerblad. Medan jag i mitt fall upptäckte att jag fick ännu starkare kontakt när jag istället jobbade direkt med stenarna i mitt medicinknyte som beskrivet ovan.