Vid trauman och sjukdom kan vi förlora en själsbit. Den kan hämtas tillbaka via en s.k. soul retrieval.

Vid alla former av förändring, skada eller trauma kan du skydda dig genom att en del av själen bryter sig loss och söker skydd tills det är tryggt att komma tillbaka. Det kan gälla känslomässigt jobbiga stunder likväl som fysiskt hotfulla sjukdomar och skador. Många beskriver det just som ”hål i själen” eller en känsla av tomhet, som att det fattas något. Det är inget konstigt eller farligt att en själsbit drar. Tanken är ju att du ska uppleva en massa och utvecklas här på jorden, och jag brukar se det som en anledning till att du fått en kropp som kan göra och ett huvud som kan tänka, så själsbitens flykt är en del av ditt naturliga skydd, precis som smärtan som säger ifrån när du slår dig på tummen med hammaren. Men tanken är också att den ska komma tillbaka när det är lugnt och du lyckats integrera din erfarenhet. Oftast fungerar det helt automatiskt utan att vi märker av det.

Men ibland behöver den hjälp.

Alla kan behöva hjälp med att få hem själsbitar emellanåt, men det här samspelet hänger ofta intimt samman med hur väl jag fått utveckla förmågor att transformera och integrera kärleksfullt under uppväxten. Det hänger ihop med relationen till min kropp och mitt varande. Om jag tycker om mig själv och har ett kärleksfullt förhållande till mitt eget varande på jorden så är det lättare och mer lockande för själsbiten att komma tillbaka än om jag tvivlar och anser mig vara en jobbig plats för själsbitarna att bo på. Många upplever att tillit hänger tätt samman med förmågan att kalla tillbaka själsbiten.

Många som jobbar med soul retrievals har berättat att de ofta springer på ett oväntat problem och det är att du inte behåller själsbiten när de väl hämtat hem den till dig. För mig har det aldrig varit konstigt utan fullt naturligt. Det finns fler anledningar till varför den inte vill, eller får, vara kvar än att den lyckas. Du kan ha vant dig vid att leva utan, ha blivit mer van vid det trasiga än det hela, och t.ex. bli otrygg när balansen förändras i kroppen. Du kanske inte har lyckats eller haft förmåga att integrera eller ta hand om det som orsakade traumat så själsbiten anser det klokt att dra iväg igen. Skälen kan vara många och därför så är både samtalet innan och scanningen av hur det ser ut nu i energisystemet extra viktigt innan vi genomför en soul retrieval. Att kalla tillbaka själsbitar som inte får vara kvar kan skapa ytterligare trauma om jag inte vet om vad som gäller innan. Tyvärr missar många av mina kollegor just denna bit.

Jag vet av erfarenhet, men även fått bekräftat från ett flertal kollegor, att jag är ovanligt bra i just dessa fall. De skickar ofta människor min väg som fått tillbaka själsbitar som sedan inte stannat kvar. Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst samtal för att undersöka läget. Det kan du göra oavsett om du önskar göra en soul retrieval hos mig eller någon annan.

Hur går det då till?

Först behöver vi kolla av förutsättningarna för en eventuell själsbit att komma tillbaka, och sedan jobba med eventuella hinder. Ofta behövs den sorts healing som du hittar under just ”Healing” i menyn för att skapa en balanserad miljö där själsbiten trivs. I samband med det renar vi den plats där biten ska in. Sen kallar vi på de guider som har koll på var biten finns, hämtar den och lägger den på plats. Och vilar. Det kan ta tid att integrera. En soul retrieval kan ta väldigt olika tid, men räkna med ett genomsnitt på 90 min.

Så vi inleder med ett samtal, där jag både lyssnar med örat men också ser vad som händer i auran och energierna omkring dig medan du berättar. Vi skapar sen ett s.k. tryggt rum där vi ofta börjar med en scanning av bl.a. chakrasystemet för att se var eventuella blockeringar sitter för att sedan jobba på att släppa dessa med hjälp av den metod som passar bäst. I samband med detta renar vi platsen där själsbiten ska in.  Jag har samlat på mig en rejäl verktygslåda genom åren, så vi kan möta energierna med hjälp av både reiki, pendel, kristaller och ett flertal schamanska metoder om det behövs. Men ofta räcker det gott med mina händer. Jag jobbar ofta med dem i luften omkring dig utan direkt beröring, men om det känns tryggare att känna händerna mot kroppen går det också bra. Du har kläderna på dig under hela behandlingen. Efter rening och balansering kallar vi hem själsbiten. Avslutar med vila då biten integreras och många ligger då 30-60 min, men det är mycket individuellt.

Denna healing riktar sig som sagt till de tillfällen då en själsbit lämnat din kropp. Ett annat tillstånd är när energierna inne i kroppen fastnat i blockeringar av olika slag. För att lösa dem finns annan form av healing. Mer om det kan du hitta här.

OBS att en sådan här behandling aldrig ska ersätta ett läkarbesök om du känner att du behöver läkarvård. Däremot kan det komplettera fint.