Lite kort…

Namnet står för den vind som på olika sätt hjälper energin på sin väg mot ljuset. Det kan vara en del som fastnat eller en annan som behöver stöd att expandera, då finns jag här för att hjälpa till.

…och en något längre förklaring, fullt medveten om att det kan beskrivas på massor av vis och att inget ändå skulle vara helt korrekt, är att…

Tänk dig att det bara finns ett helt. Att allt och alla egentligen består av en enda oändlig gemensam energi, en energi som aldrig är helt stilla utan ständigt rör sig. Och att när den kommer i rörelse så kan den upplevas som många mindre delar och att de delarna uppfattas som du och jag, hus, träd, bilar, fiskar och allt annat som vi ofta upplever som separata föremål eller varelser. Men egentligen är vi alla del av samma energi och det finns alltså ingen separat energi som hör hemma i just dig, mig, ditt hus, grannens blomma eller havet.

Då finns heller ingen ond eller dålig energi. Allt kommer från samma källa. Däremot kan vi människor uppleva hur energin jobbar i och med oss som mer eller mindre skönt eller jobbigt. Vi är inte fristående från resten utan det vi ”gör” av energin, eller som en del hellre ser det – det energin använder oss för att göra – påverkar hela flödet. Ibland behövs vi för att få något att stanna upp, det kan då upplevas som att energin fastnat eller t.o.m. kristalliserats, och ibland behövs vi för att sätta fart på något eller för att utveckla något nytt, och då kan det kännas väldigt expansivt, kärleken flödar över och vi kan få hur mycket som helst gjort.

I vanliga fall använder och rör sig energin fritt genom oss utan att vi behöver bekymra oss om det. Men ibland behövs det hjälp för att sätta fart på något som sitter fast, hjälp att rena energi som jobbat hårt eller boosta med lite extra när det är något nytt på gång. Det är verkligen inget konstigt. Precis som att energin i mig får mig att bli förälskad, genomgå separationer, känna ilska, sorg, glädje och de triljoner saker jag får uppleva under ett människoliv, så får jag uppleva att jag inte är ensam.  Energin i mig påverkar annan energi och annan energi påverkar mig. Kliver jag in i butiken med ett leende så händer något med energin jag möter i lokalen. Om jag i butiken väljer att köpa utgånget fläsk istället för en fräsch paprika så händer något med energin som bildar min kropp när jag äter upp det.

Vi på Wayra kanchay är också en sådan energi. Något att använda och samverka med när du behöver hjälp med att släppa, rena, boosta, ja egentligen var du än är på din resa. Många kommer för att öva på att känna gemenskap. För att trevande öppna medvetenheten mot att våra energier kan, och ständigt vill, samverka. Om jag kommer ihåg att vi alla är delar av samma så är det egentligen bara mer av mig själv som jag får möta i mötet med andra och allting annat.

Och varför då namnet, Ljusets vind..? Vi på Wayra kanchay har allt oftare kommit att se den fullkomliga harmonin som något vi närmast kan beskriva som ljus, fast det egentligen inte har en form som våra vardagliga sinnen kan uppfatta. Och Wayra kanchays uppgift är att finnas till hands för dig var helst du är på din resa och hjälpa dig och allting annat framåt mot detta ljus. Vi är vinden som aldrig står stilla. Vinden i stark kontakt med ursprunget och som därmed kan vara en kärleksfull partner på din väg genom livet. Så att du kan få ha det gott när du är här. Så att du får bästa möjliga förutsättningar för att göra det din energi kan bidra med. Och så att du fortsätter din resa framåt mot det allt och alla strävar mot. En harmonisk helhet av ljus. Är detta något jag behöver förstå eller tro på..? Inte alls. Många kommer för att de vet att det fungerade förra gången eller för att andra berättat att det hjälpt – oavsett vad de trott. Så välkommen att prova du också om du vill.