(Du som är lite van vid energiarbete kanske vill hoppa direkt till en sida med ”menyn”. Vi andra kan vi fortsätta nedan…)

Välkommen till dig som är ny till andliga lösningar. Välkommen också till dig som redan vet en del och vill veta mer om vad just dessa kan erbjuda. Och välkommen till dig som bara ”råkat” trilla in här på sidan.

Här hittar du kortare förklaringar på vad vi erbjuder. Bakom varje rubrik finns sen en längre text som beskriver lite till. Och bakom den en hel värld som inte går att greppa med mina begränsade sinnen, så den har jag inte länkat till. Så kom ihåg att dessa beskrivningar är utdrag ur något större och skulle kunna beskrivas på väldigt många olika vis, men jag hoppas de ger dig en hyfsad bild av vad du kan vänta dig. Hör gärna av dig om det är något du undrar eller saknar. Välkommen.

Renar platser

När energier fastnar och skapar oro kan de behöva hjälp att komma vidare. När det gäller en plats väljer jag att här kalla det hus- eller platsrensning.

Renar dig

Precis som i platser kan energier fastna och skapa oro i oss människor och då kan de behöva hjälp att komma vidare. Många använder benämningen healing för detta, även om det för mig även inbegriper många av de andra behandlingarna här.

Läker dig

Vid trauman och sjukdom kan vi förlora en själsbit. Den kan hämtas tillbaka via en s.k. soul retrieval.

Rena, ladda o räta ut livstråden

Då och då under livet behöver vi se över om vägen ser farbar ut. Behöver den renas, laddas eller rätas ut..?

Påfyllnad och balansering

Ibland behöver både människor, platser och händelser lite extra energi eller få den befintliga lite mer jämnt fördelad utan att det behöver ha upplevts som att något varit fel. Kan t.ex. göras som en chakrabalansering.

Önska kraft o annat

När du har önskemål om specifika saker kan en gåva till andarna vara på plats, t.ex. i form av en despacho.

Hjälper döende och döda

Ibland behöver vi andlig hjälp vid övergången till döden. En sådan hjälp kan vara en andlig dödsdoula. Som andlig dödsdoula kan jag även se hur din bortgångne vän har det på andra sidan.

Meditativa resor

Vissa lösningar och svar kan ligga bortom det vi vanligen upplever och då kan en meditativ resa hjälpa dig dit.

Andlig coachning

När du vill ha hjälp att finna din andliga gåva och hur du kan gå vidare med den. Du kan också ställa frågor och få svar från andarna om specifika saker, både andliga och mer vardagliga.

Vad gör jag mer?

Ja, vad gör jag resten av tiden då? Om jag nu bara tar 1-2 klienter per vecka..? Kika här så kan du få se.